REGIONALE SAMENWERKING

Een moderne sportclub in deze tijd overleeft niet als het alleen op zichzelf gericht is en geen oog heeft voor de omgeving. Zelfs niet als het dat zou willen. Samenwerking is steeds belangrijker. Door gezamenlijk gedeelde doelen na te streven kunnen grote resultaten worden bereikt.

  • Topsport Heren- en Dames, op het hoogste volleybalniveau
  • Trainersopleidingen
  • Regionale trainingen (Volleybal School)
  • Talentontwikkeling (Volleybal Academy)
  • Lezingen en workshops (Trainer/Coach, Clubleden, Bedrijven)
  • Stimuleren sportparticipatie op basisscholen (BSO, Scholenproject, Volleybalspeeltuin)
  • Opleiding vrijwilligers
  • Professionele invulling
Stichting LMC werkt zowel met het bedrijfsleven als met sportverenigingen in de regio samen.
 
Samenwerking Limac en LMC

SPONSORS